Designed by:
kosmetyki w spa
sobota, 10 marca 2012 12:18

Pytanie, jak zwiększyć atrakcyjność oferty ośrodka spa zaprząta głowę wielu menedżerów spa. Obecny rynek kosmetyczny jest bardzo konkurencyjny. Seria kosmetyków spa sygnowana logo ośrodka spa może nie tylko poprawić wizerunek, ale również zwiększyć obroty. Takie dermokosmetyki mogłyby być oferowane większej liczbie klientów.

 

Kosmetyki w spa - szansa na dodatkową sprzedaż i przewaga marketingowa

Wprowadzenie kosmetyku na rynek nie jest trudne. Wobec czego rynek zalewany jest nowościami. Pojawiają się nie tylko proste preparaty pielęgnacyjne, ale również wyrafinowane dermokosmetyki o wysokiej skuteczności. Obecnie cykl życia kosmetyku raczej nie przekracza pięć lat, a 25% kosmetyków zmienia swój skład i szatę graficzną każdego roku.

Zgodnie z ustawą o kosmetykach produkt kosmetyczny oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, rozpoczynając produkcję kosmetyków należy spełnić kilka warunków wymaganych prawem. Po pierwsze to producent odpowiada za jakość i ich bezpieczeństwo, niezależnie od tego czy kosmetyki są produkowane na skalę laboratoryjną dla ograniczonej liczny klientów czy też na skalę masową. Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna (firma produkująca) musi sporządzić raport bezpieczeństwa. Po przeprowadzeniu badań aplikacyjnych sporządza się dokument Safety Assessment (ocena bezpieczeństwa kosmetyku), który w praktyce jest dopuszczeniem kosmetyku do obrotu. Każdy producent musi wyznaczyć osobę odpowiedzialną, która nadzoruje bezpieczeństwo kosmetyku i odpowiada za zarządzanie informacją o działaniach niepożądanych.

Następnie zgłasza się dossier kosmetyku do odpowiedniego rejestru. W tej chwili jesteśmy w okresie przejściowym, więc dostępne są dwie możliwości: rejestr polski lub unijny. Polska ścieżka to zgłoszenie do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach (KSIoK) przy Instytucie Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Ścieżka europejska to zgłaszanie kosmetyków poprzez Portal Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (CPNP, Cosmetic Products Notification Portal). Okres przejściowy trwa od 11 stycznia 2012 r. do 11 lipca 2013 r. Po tym okresie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych możliwe będzie zgłaszanie tylko i wyłącznie do rejestru unijnego.

Rejestr unijny został stworzony po to, aby zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom i poprawić przepływ informacji. Nowa baza pozwala na międzybranżową ocenę substancji chemicznych. Wiedza o składnikach zawartych w kosmetyku, jego działaniach niepożądanych oraz dostępności w całej Europie ma przyspieszyć wycofywanie z rynku substancji niebezpiecznych i zablokować wprowadzanie na rynek szkodliwych substancji. Istotny jest również element oddziaływania substancji aktywnych na środowisko. Kolejną kwestią jest eliminacja zjawiska podrabiania kosmetyków, które może mieć negatywne skutki dla konsumentów oraz zapewnienie wolnego przepływu towarów w Unii Europejskiej.

 

Chcesz skorzystać z tekstów opublikowanych na SpaPartners.pl - zapoznaj się z zasadami!