Designed by:
marka centrum spa
piątek, 12 listopada 2010 22:03

Spa marketing jest, szczególnie w Polsce, dziedziną bardzo młodą. Początki planowania marketingowego w usługach zdrowotnych pojawiły się w czasie przemian ustrojowych, kiedy to rozpoczęto opracowywanie biznes-planów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które wtedy ubiegały się o samodzielność. Obecnie zaś spa marketing jest dynamicznie rozwijającym się obszarem marketingu usług zdrowotnych.

marka – kluczowy element spa marketingu

Marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród konkurencji - definicja marki wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (American Marketing Association, AMA). W praktyce jednak marka jest rozumiana w różny sposób. Jeśli spojrzy się na markę z perspektywy zarządzających marką, marka będzie narzędziem wpływu na konsumenta w postaci logo, firmy lub produktu, ochrony prawnej, możliwości pozycjonowania, wartości, wizji i tożsamości firmy. Klienci natomiast interpretują te komunikaty i w ich umysłach powstaje wizerunek marki oraz rodzą się związki klienta z marką.

Ośrodki spa mają ogromny potencjał budowania pozytywnych związków ze swoimi klientami. Siła marki dbającej o zdrowie i urodę wyrasta z przekonania o pełnieniu przez nią bardzo ważnych społecznie funkcji. Ścisły związek z ludzkim życiem, zdrowiem, urodą i dobrym samopoczuciem postrzegany jest jako wartość nadrzędna i jest bardzo istotnym elementem budowania zaufania do marki.

Silna marka to oczywiste korzyści. Przede wszystkim marka buduje zaufanie i wiarygodność klientów. Dostawcy chętniej przystają na trudniejsze warunki współpracy. Wzrasta zainteresowanie firm współpracujących. Marka ułatwia zarządzanie personelem, gdyż jak magnes przyciąga wartościowych specjalistów oraz stażystów gotowych do pracy w zamian za praktykę na renomowanym centrum spa. Ponadto marka ułatwia komunikację z klientami i obniża koszty marketingowe.

Marka jest pojęciem wielowymiarowym, co dobrze ilustrowane jest przez górę lodową. Na powierzchni jest to, co widać „gołym” okiem – logo i nazwa. Zanurzona w wodzie, tj. nie widoczna w pierwszej chwili jest znacznie ważniejsza część marki, która mówi o jej wartościach, kulturze, charakterze. Ta część wykracza poza same pojęcia tradycyjnie związane z działalnością marketingową i obejmuje całą działalność firmy. Jest jednak o wiele ważniejsza, bo stanowi wartość dodaną, która buduje przewagę konkurencyjną. Dopiero na jej podstawie powstają kolejne elementy brandingu.

Marka jest „organizmem żywym”. Podlega zmianom pod wpływem klientów, otoczenia i wzrostu ośrodka spa. Regularne przeprowadzanie audytów i badań marketingowych pozwala efektywnie reagować na zmiany i określić obszary największego zaangażowania w pracy nad harmonizacją wartości marki. Sama wartość marki (brand equity), może niekiedy znacznie przewyższać wartość pozostałych aktywów firmy.

 

Chcesz skorzystać z tekstów opublikowanych na SpaPartners.pl - zapoznaj się z zasadami!