Designed by:
co to jest spa usługa?
sobota, 23 października 2010 20:03

Na rynku spa&wellness usługa kosmetyczna i produkt kosmetyczny są ze sobą ściśle powiązane. Jednakże, aby dobrze zarządzać spa-marketingiem trzeba zrozumieć istotę samej usługi i poznać jej cechy, które wpływają na tworzenie strategii marketingowych.

Istota spa-usługi implikuje zastosowanie odpowiedniej strategii marketingowej

Rynek spa&wellness to głównie usługi kosmetyczne, usługi odnowy biologicznej, medycyny estetycznej, anti-aging i inne związane z poprawą urody i utrzymaniem dobrostanu.

Kotler definiuje usługę jako dowolne działanie wykonywane przez jeden podmiot na rzecz drugiego. Działanie to jest nienamacalne i nie prowadzi do wytworzenia jakiejkolwiek własności. Jego produkcja może być związana z produktem fizycznym. Stanton określa usługę jako zdefiniowaną, niematerialną działalność, która stanowi główny przedmiot transakcji i przynosi korzyść klientowi. Definicja ta wyklucza jednak usługi mające na celu aktywizację sprzedaży produktów oraz usługi towarzyszące.

Usługi charakteryzuje szereg cech odróżniających je od produktów, co wiąże się z tworzeniem dla nich odrębnych strategii marketingowych. Najczęściej wymieniane cechy to:

  • Usługi są nienamacalne (niematerialne) – nie można poznać usługi, dopóki się z niej nie skorzysta. Nienamacalność usługi wywołuje niepewność u klienta. Aby ją zminimalizować programy spa-marketingu dodają do usługi elementy materialne np. broszury informacyjne. Część usług ma charakter mieszany. W zabiegach kosmetycznych wykorzystuje się preparaty kosmetyczne mające ściśle namacalny charakter. Klienci mogą znać stosowane podczas zabiegu kosmetyki lub zakupić je, aby kontynuować pielęgnację w warunkach domowych.
  • Nierozłączność usługi polega na jej jednoczesnym wytworzeniu i konsumpcji. Nie ma tutaj możliwości magazynowania usługi. Ponadto przy wykonywaniu usług kosmetycznych wymagana jest fizyczna obecność klienta. Występuje tutaj również zjawisko współtworzenia usługi przez usługodawcę i klienta, gdyż obie strony moją wpływ na finalny wynik usługi.
  • Zmienność to kolejna cecha spa-usługi, która wywołuje niepewność u klienta. Taka sama usługa wykonana przez różnych specjalistów przynosi różny efekt. Dlatego w usługach tak bardzo liczy się osoba usługodawcy. Niemniej jednak nawet zabiegi wykonywane przez tego samego specjalistę mogą się różnić. Usługodawcy eliminują zmienność poprzez standaryzację zabiegów wykonywanych ośrodkach spa.
  • Brak możliwości przechowywania usług dotyka najbardziej małe gabinety spa, gdyż dysponują one mniejszą paletą narzędzi równoważących podaż i popyt. Powoduje to brak pracy w godzinach przedpołudniowych, a tłok po południu. Jeśli nie przyjdzie umówiony klient w godzinach szczytu do straty są spore. Aby zapobiegać temu stosuje się systemy rezerwacji, powiadomienia SMS, promocje w mniej interesujących terminach, itd.
Jak zdefiniować spa-usługę w kontekście marketingowym?

Otóż, wg SpaPartners, spa-usługa to kompleksowe świadczenie odnowy biologicznej złożone z usługi podstawowej i towarzyszących jej produktów i usług.  Klient może korzystać z czystych usług (np. porady kosmetycznej lub dietetycznej, masażu), ale wizyta taka może skutkować dostarczeniem klientowi rzeczy namacalnych, takich jak kosmetyki, kosmeceutyki, akcesoria, itp. Usługa częściowo oparta jest na pracy sprzętu (frezarka, endermologia, sauna, kapsuła), a częściowo na pracy ludzi (zabiegi kosmetyczne, masaże), porady), którzy są wykwalifikowanymi profesjonalistami. Do wykonania spa-usługi zazwyczaj niezbędna jest obecność klienta. Można sobie jednak wyobrazić, że wystarczy wymiana informacji z klientem (interaktywność) bez jego fizycznej obecności - dotyczy to w szczególności porad np. dietetycznych, kosmetycznych i innych.

 

Chcesz skorzystać z tekstów opublikowanych na SpaPartners.pl - zapoznaj się z zasadami!