Designed by:
elektroterapia Drukuj Email

 

Elektroterapia
Zabiegi z wykorzystaniem prądu stałego (galwanicznego), prądów impulsowych lub interferencyjnych do celów leczniczych. Istota działania prądu stałego polega na ciągłym przepływie prądu od jednego bieguna do drugiego i towarzyszących temu zjawiskach termicznych, elektrolitycznych i elektrotonicznych. Prądy stałe powodują przekrwienie tkanek przez rozszerzenie naczyń krwionośnych w miejscach przylegania elektrody i dalszych na drodze odruchowej. Prąd stały działa stymulująco na zakończenia nerwów czuciowych, ruchowych, układ autonomiczny oraz bezpośrednio na włókna mięśniowe. Może wywoływać działanie przeciwbólowe, jeśli anodę przyłoży się w miejsce bolesne. Prąd stały stosuje się w jako galwanizację przepływową, elektrostazę, jonoforezę i elektrogimnastykę.