Designed by:
kapilaroskopia Drukuj Email

Kapilaroskopia
Kapilaroskopia to rodzaj badania dermatologicznego. Jest to badanie nieinwazyjne, czyli nie narusza ciągłości tkanek. Badanie polega na mikroskopowym powiększeniu pętli naczyń włośniczkowych (kapilar) w warstwie odżywczej w skórze. Kapilaroskopia pozwala na morfologiczną ocenę stanu naczyń włosowatych, dzięki temu możliwe jest rozpoznanie niektórych chorób. Standardową kapilaroskopię wykonuje się za pomocą stereomikroskopu z oświetleniem bocznym, który umożliwia 40-64 krotne powiększenie oglądanego obszaru skóry. Do oceny jakości pętli naczyń włosowatych w skórze wykorzystuje się również bardziej zaawansowane metody takie jak kapilaroskopia fuorescencyjna i wideokapilaroskopia.