Designed by:
wellbeing po polsku
niedziela, 23 stycznia 2011 22:50
wellbeing po polsku
Wellbeing to dobre samopoczucie i dobry stan zdrowia. Filozofia wellness (której wellbeing jest częścią) podkreśla, że aby osiągnąć harmonię miedzy ciałem, duchem i umysłem, należy dbać o psychologiczne, emocjonalne, intelektualne, towarzyskie, finansowe i fizyczne potrzeby człowieka. Nie jest to możliwe, jeśli zdrowie szwankuje. A jak swój wellbeing oceniają Polacy?

polski wellbeing, czyli jak Polacy oceniają swoje zdrowie

Polacy oceniają swoje zdrowie gorzej niż mieszkańcy Szwecji, Belgii, USA i Kanady. W międzynarodowym badaniu ankietowym przeprowadzonym przez firmę badawczą IPSOS w 2006 roku Polacy 42% badanych oceniło swój stan zdrowia jako dobry. Mężczyźni oceniali swój stan zdrowia lepiej (48%), niż kobiety (36%).

Badania dotyczące stanu zdrowia ludności Polski prowadzi również Główny Urząd Statystyczny. W badaniach tych stosuje się zalecenia Parlamentu Europejskiego i Radę Europy, a ankiety przeprowadzane są cyklicznie co 5 lat. Wskaźnikiem służącym do oceny stanu zdrowia jest udział osób, które oceniają swoje zdrowie poniżej oceny dobrej. Jest to zgodne metodologią Europejskich Ankietowych Badań Zdrowia (EHIS) służących do porównań stanu zdrowia mieszkańców Unii Europejskiej.

Odsetek osób, które oceniły swoje zdrowie poniżej oceny dobrej (tj. jako takie sobie, złe lub bardzo złe) wyniósł w 1996 r. 45%, w 2004 r. 39%, a w 2009 r. 34%. Zmiana na lepsze dotyczyła wszystkich regionów Polski i prawie wszystkich grup wiekowych. W 2004 r. pozytywna ocena stanu zdrowia wzrosła najbardziej w młodszym wieku średnim (między 30-tym a 50-tym rokiem życia), tj. aż o 17%. Natomiast w 2009 r. wśród osób w wieku średnim (między 40-tym a 60-tym rokiem życia), gdzie odsetek osób oceniających swoje zdrowie poniżej oceny dobrej zmniejszył się w porównaniu z poprzednim badaniem o ponad 10%.

Kobiety gorzej oceniają swój stan zdrowia w porównaniu z mężczyznami. W skali kraju różnica ta wynosi około 6% na niekorzyść kobiet. Taki wynik utrzymuje na przestrzeni lat, w czasie prowadzonych badań.

 

Wyniki badań zaczerpnięte z:
  1. Fakty i mity. Odżywianie i zdrowie Polaków w kontekście międzynarodowym - raport 2006.
  2. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r. Główny Urząd Statystyczny. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa 2007.
  3. Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Społecznych. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2010 r.

 

Chcesz skorzystać z tekstów opublikowanych na SpaPartners.pl - zapoznaj się z zasadami!

 
Zadajesz sobie pytanie jak dbać o włosy , my ją znamy. Wypadła plomba gwarancyjna jest u stomatologa!